30 квітня 2013 р.

Правильно обраховуємо терміни та строки, передбачені трудовим правом

Аби не нести відповідальність за порушення трудових прав найманих працівників, дуже важливо, зокрема, вміти правильно визначати коли закінчується той чи той строк, передбачений трудовим законодавством, колективним договором, трудовим договором, рішенням суду. То ж давайте на прикладах розглянемо, як вираховуються строки, що їх визначено днями, тижнями, місяцями, роками.

Строкам і порядку їх обчислення присвячені, зокрема, стаття 241-1 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та глава 18 Цивільного кодексу України (ЦКУ). Сьогодні нас цікавлять строки, пов’язані з трудовим законодавством, втім, заглядаючи до ЦКУ, простіше буде в усьому розібратися.

29 квітня 2013 р.

Затверджено порядок надання Держпраці згоди на проведення позапланових перевірокДержавна інспекція України з питань праці

НАКАЗ

м. Київ

24.04.2013                                                                                                              № 55


Про затвердження Порядку надання Держпраці України згоди на проведення позапланових заходів за зверненнями фізичних та юридичних осіб

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 7 Положення про Державну інспекцію України з питань праці (далі – Держпраці України), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 386/2011, та з метою оптимізації порядку прийняття управлінських рішень спрямованих на реалізацію контрольних та наглядових функцій Держпраці України, наданих зазначеним Положенням,

НАКАЗУЮ:

       1. Затвердити Порядок надання Держпраці України згоди на проведення позапланових заходів за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства (додається).

28 квітня 2013 р.

Яку жінку вважають "одинокою матір’ю" та які документи повинна подати одинока матір для отримання відпустки на дітей

Серед категорій працівників, на які поширюється право на оплачувану соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96- ВР (далі − Закон про відпустки), є одинока матір.

Крім права на таку відпустку, одинокі матері згідно із Законом про відпустки та Кодексом законів про працю України мають ще й інші пільги та гарантії від держави.

На жаль, дуже часто на підставі сумнівних консультацій у пресі та на різного рівня інтернет-форумах, роботодавець в особі кадровика (бухгалтера, юрисконсульта) береться сам визначати, чи має працівниця статус одинокої матері, і тим самим перебирає на себе повноваження, якими наділені лише органи державної влади − законодавчої, виконавчої або судової.

Хто ж така "одинока матір"?

Закон про відпустки не дає відповіді на це запитання, то ж, скориставшись поняттям аналогії закону, звернемось до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" від 21.11.1992 № 2811-ХІІ (далі − Закон про державну допомогу).

У статті 18-1 Закону про державну допомогу сказано, що право на допомогу на дітей одиноким матерям має одинока матір, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька або запис про батька проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини.

У статті 18-2 Закону про державну допомогу визначено дуже чіткий перелік документів, які доводять, що жінка є одинокою матір’ю:
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України,
або
 • довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України,
або
 • документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації цього документа в установленому законодавством порядку.
Повернімося до статті 18-1 Закону про державну допомогу. У другій частині цієї статті йдеться про те, що за певних умов матір дитини отримує право на допомогу на дітей одиноким матерям також у разі смерті батька дитини. Зверніть увагу, йдеться про "матір дитини у разі смерті батька дитини" (шлюб між матір’ю дитини та батьком дитини не обов’язково мав бути зареєстрованим).

Далі наголошено: якщо матір дитини у разі смерті батька дитини вийшла заміж і її новий чоловік дітей, яких вона мала до цього шлюбу, не всиновив, то за нею зберігається право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям.

Ще один важливий нюанс. Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

Потрібно мати на увазі, що зазначене вище рівною мірою стосується також 1) одинокого усиновлювача та 2) батька дитини у разі смерті матері дитини.

Стаття 18-4 Закону про державну допомогу називає умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється. Це зокрема:
 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; 
 • смерті дитини; 
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав. 
Припинення або призупинення виплати допомоги здійснюється на підставі відомостей про обставини, зазначені у частинах першій та другій статті 18-4 Закону про державну допомогу  з місяця, що настає за місяцем, в якому було виявлено зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.


ВИСНОВКИ

1. Статусу одинокої матері жінка може набути 

 • 1) при реєстрації народження дитини, 
 • 2) у разі смерті батька дитини, 
 • 3) у разі позбавлення батька дитини батьківських прав.

2. Для оформлення передбаченої статтею 19 Закону про відпустки відпустки працівникам, які мають дітей, буде достатньо, якщо одинока матір днів за 5-7 до видання відповідного наказу надасть до відділу кадрів організації довідку про отримання нею у поточному місяці допомоги на дітей одиноким матерям.

3. Жінка, яка перебувала з батьком дитини у зареєстрованому шлюбі, у разі смерті батька дитини для оформлення відпустки працівникам, які мають дітей, передбаченої статтею 19 Закону про відпустки, повинна за 5-7 днів до видання відповідного наказу подати роботодавцеві свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про смерть батька дитини. Зверніть увагу: якщо жінка оформила шлюб з іншим чоловіком і цей чоловік усиновив її дитину, то у повторно виданому свідоцтві про народження дитини буде зазначено його ім’я і у цьому разі жінка права на відпустку як одинока матір не матиме.

4. Вимоги щодо того, які документи одинока матір повинна подати до відділу кадрів, є сенс прописати у Правилах внутрішнього трудового розпорядку. Оскільки з ПВТР працівника обов’язково ознайомлюють під час прийняття на роботу, то жодна працівниця не зможе заявити, що вона про це не знала. Втім, не зайвим буде нагадати працівниці про необхідність представлення відповідних документів і за два тижні до надання їй додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

© Оксана Онопрієнко, квітень 2013.

27 квітня 2013 р.

Щодо роз'яснення порядку надання додаткової відпустки одиноким матерям


Міністерство юстиції України

Лист

№ 7176-0-33-08-21                                                                                  від 06 серпня 2008 р.

Щодо роз'яснення порядку надання 
додаткової відпустки одиноким матерям 
та стосовно застосування листа 
Міністерства праці та соціальної політики України 
від 14.04.2008 № 235/0/15-08/13


Україна, 01001, м. Київ
вул. Городецького, 13
Тел./факс: (38-044) 278-37-23

06.08.2008 № 7176-0-33-08-21
На № 02-5/264 від 27.06.2008

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України
01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2


Міністерство юстиції розглянуло ваш лист щодо роз'яснення порядку надання додаткової відпустки одиноким матерям та стосовно застосування листа Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13 і, в межах компетенції, повідомляє таке.

Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначає Закон України "Про відпустки" (далі — Закон).

Абзацом четвертим пункту 4 частини першої статті 4 Закону встановлено право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону), яка є соціальною відпусткою.

25 квітня 2013 р.

Після 30.04.2013 Звіт про прийнятих працівників за формою № 5-ПН здавати буде не потрібно

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства Міністерство соціальної політики України видало наказ "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність" від 18.03.2013 № 123, зареєстрований у Мін’юсті 05.04.2013 за № 566/23098 (далі - Наказ № 123).

23 квітня 2013 р.

Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2013 році – Запобігання професійним захворюванням

У неділю, 28 квітня 2013 року, в Україні, так само, як і в усьому світі, відзначатиметься Всесвітній день охорони праці, який цього року проводитиметься під девізом "Запобігання професійним захворюванням".

Пропонуємо Вашій увазі текст Звернення Організаційного комітету з
 підготовки та проведення
 у 2013 році заходів з нагоди
 Дня охорони праці в Україні 
до центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій.

Ви також маєте можливість переглянути відеозвернення Генерального директора Міжнародної організації праці Гая Райдера (англійською мовою).

22 квітня 2013 р.

Перенесення робочих днів у травні 2013 року і норма тривалості робочого часу у 2013 році


Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1043-р від 19.12.2012 з метою створення сприятливих умов для святкування 1 і 2 травня — Дня міжнародної солідарності трудящих та 9 травня — Дня Перемоги, а також раціонального використання робочого часу керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ) було рекомендовано перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2013 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, робочі дні
 • з п’ятниці 3 травня — на суботу 18 травня;
 • з п’ятниці 10 травня — на суботу 1 червня.

20 квітня 2013 р.

Визначення поняття "одинока матір" у постанові "Про практику розгляду судами трудових спорів"

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.1992 № 9 (далі − Постанова № 9) , одинока матір
- жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері,
- вдова,
- інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама.
Це визначення поняття "одинока матір" повністю збігається з відповідним визначенням, яке дано у Законі України "Про державну допомогу сім’я з дітьми" від 21.11.1992 № 2811-ХІІ (далі − Закон № 2811).

Ні Постановою № 9, ні Законом № 2811 до категорії "одинока матір" розлучених жінок не віднесено.

Законом № 2811 також чітко визначено документи, які доводять, що жінка є одинокою матір’ю.

Нагадаю ще раз, що соціальна відпустка працівникам, які мають дітей, надається "одиноким матерям", а не "одиноким, тобто розлученим, жінкам".

Жінка є одинокою матір’ю, якщо у її дитини немає батька — не було від народження, помер, позбавлений батьківських прав.

Розлучених жінок було віднесено до категорії "одинока матір" лише у деяких листах-роз’ясненнях. Але листи-роз’яснення не мають статусу нормативно-правового акта. З цього приводу Міністерство юстиції України зазначає:
Відповідно до пункту 2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
Листи є службовою кореспонденцією та мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у разі встановлення таких норм листами − вони підлягають негайному відкликанню з місць застосування та скасуванню.
Докладніше про визначення поняття "одинока матір" читайте у матеріалі "Яку жінку вважають "одинокою матір’ю"? Які документи повинна подати одинока матір для отримання відпустки на дітей?"

19 квітня 2013 р.

Перенесення у травні 2013 року днів роботи системи електронних платежів Національного банку України

Листом від 12.03.2013 № 25-205/2962 Національний банк України повідомив про те, що зв’язку з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1043-р «Про перенесення робочих днів у 2013 році» та згідно з наказом Національного банку України від 24.06.2011 № 103 «Про технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України» (зі змінами) дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться:

з п’ятниці 3 травня — на суботу 18 травня;
з п’ятниці 10 травня — на суботу 1 червня.

Банкам доручено організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат та забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати підкріплення їх готівкою різних номіналів.

За необхідності 3 та 10 травня 2013 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

18 квітня 2013 р.

Чи зобов’язаний роботодавець виплачувати вихідну допомогу працівнику, який звільняється у зв’язку з призовом на строкову військову службу

Уже понад п’ять років питання про те, чи повинен роботодавець виплачувати вихідну допомогу призовнику, не сходить зі шпальт професійних та просто популярних видань. Турбує воно і кадровиків, і бухгалтерів, і самих призовників. Щовесни і щоосені під час призовної кампанії бурхливі баталії з цього приводу не вщухають ледь не на всіх професійних − кадрових, бухгалтерських, юридичних − форумах. І щоразу думки експертів розходяться. А іноді виявляється, що норм законодавства не знають навіть інспектори з праці та працівники прокуратури

Спочатку коротко: починаючи з 23.05.2008 підприємство не зобов’язане виплачувати призовнику вихідну допомогу при звільненні. А тепер давайте розбиратися.


Звернімося до норм трудового законодавства. Громадяни України, призвані на військову службу, звільняються з роботи відповідно до пункту 3 статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП). До речі, за цією ж статтею звільняються також і ті, кого прийнято до війська за контрактом, і ті, кого направлено на альтернативну (невійськову) службу. 

Положення статті 44 КЗпП про те, що звільнюваному працівникові у разі призову або вступу на військову службу виплачується вихідна допомога у розмірі не менше двомісячного середнього заробітку, почало діяти з 22.01.1994 у зв’язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України" від 15.12.1993 № 3694-XI.

Трохи більше ніж через рік, 21.02.1995, після набрання чинності Законом України "Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України" від 19.01.1995 № 6/95-ВР до переліку тих, кому роботодавець повинен був виплачувати вихідну допомогу при звільненні, додали направлених на альтернативну (невійськову) службу.

Через понад 12 років, 20.06.2007, набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби" від 11.05.2007 № 1014-V. Саме цим законом було внесено зміни до КЗпП і зі статті 44 було вилучено слова та цифри "у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) − не менше двомісячного середнього заробітку".

17 квітня 2013 р.

Як довго потрібно зберігати штатні розписи в архіві підприємства
01.01.2013 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 (зареєстровано в Мін’юсті 17.04.2012 за № 571/20884), яким у новій редакції затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

16 квітня 2013 р.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2013 році


Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю в Україні та статті 3 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, є мінімальна заробітна плата — законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). 


Це означає, що, зокрема, водію, бухгалтеру чи директору (а також усім іншим, хто хоч на щось вчився) встановлювати у штатному розписі оклад у розмірі мінімальної заробітної плати не можна. 

Зауважте, що до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Мінімальна заробітна плата у 2013 році

Строк дії
Розмір
Підстава
місячний
погодинний
01.01.2013 – 30.11.2013 
1147 грн.
6,88 грн.
Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI
01.12.2013 – 31.12.2013 
1218 грн.
7,30 грн.
Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI

15 квітня 2013 р.

Перенесення вихідних днів у травні і червні 2013 року

Чим у трудовому законодавстві України перенесення вихідних днів відрізняється від перенесення робочих днів? Якщо не знаєте і цікаво дізнатись, тоді читайте далі.

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у 2013 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
5 травня — Пасха (Великдень);
9 травня — День Перемоги;
23 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України.

14 квітня 2013 р.

Лист Мінсоцполітики "Про оплату праці працівників бюджетної сфери" від 29.01.2013 № 959/0/14-13/13МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
29.01.2013                                                                                                   № 959/0/14-13/13                

                                                                                        Спільному представницькому
                                                                                        органу репрезентативних
                                                                                        всеукраїнських об'єднань
                                                                                        профспілок на національному
                                                                                        рівні (СПО об'єднань профспілок)
                                                                                        майдан Незалежності, 2, м. Київ,
                                                                                        01012Про оплату праці працівників бюджетної сфери

Міністерство соціальної політики розглянуло ваш лист щодо ситуації з оплати праці працівників бюджетної сфери і повідомляє.

Підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відбувається поетапно з урахуванням фінансових можливостей бюджету та стану соціально-економічного розвитку країни.

До грудня 2008 року розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС встановлювався на рівні мінімальної заробітної плати. Протягом 2009 року, у зв'язку із труднощами щодо забезпечення видатків із бюджетів усіх рівнів на оплату праці працівників бюджетних установ, розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери взагалі не переглядались, крім тих, у кого вони бути менші за мінімальну заробітну плату.

З 2010 — 2012 рр. посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС було підвищено 17 раз і посадові оклади працівників бюджетної сфери зросли на 54%.

Грошовий розрив між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду ЄТС з червня 2011 року мав тенденцію до зменшення і склав у грудні 2012 року 295 гривень.

При проведенні переговорів із профспілками в липні 2012 року щодо розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС Сторона власників запропонувала підвищити цей розмір у 2013 році на 18,3 відсотка, або у середньому за рік до 946 гривень. Тобто передбачалось, що у 2013 році починаючи з 1 січня розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом першого тарифного розряду ЄТС зменшиться на 50 гривень.

Разом з тим, за повідомленням Мінфіну при підготовці Державного бюджету на 2013 рік були враховані переглянуті та схвалені Кабінетом Міністрів України нові прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2013 рік, зокрема було враховано зменшення на 2013 рік таких прогнозних показників, як номінальний валовий внутрішній продукт, прибуток прибуткових підприємств, фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців тощо.

Тому Мінфіном при доопрацюванні проекту державного бюджету був зменшений у розрахунках розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2013 р. — 845 грн., з 1 грудня 2013 р. — 928 грн., у середньому за рік — 851,9 гривень (лист Мінфіну від 10.12.2012 № 31-07240-03-05/29333). Грошовий розрив з мінімальною заробітною платою при цьому збільшується з 1 січня 2013 року до 302 грн. (у грудні 2012 р. — 295 грн.).

Безумовно, Уряд не повинен стримувати наближення посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС до мінімальної заробітної плати, а тим більше допустити збільшення грошового розриву між цими показниками. Це негативно сприймається профспілками та працівниками бюджетної сфери.

З метою підвищення у 2013 році посадових окладів працівників бюджетної сфери та недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою Мінсоцполітики був підготовлений та поданий на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови, яким передбачалось встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС у розмірі 852 грн. та забезпечено диференціацією по тих розрядах ЄТС, де посадові оклади, розраховані таким чином, менше мінімальної заробітної плати.

Крім того, проектом передбачається щокварталу розглядати результати виконання зведеного бюджету за попередній квартал та вносити пропозиції щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, у тому числі для державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника першого тарифного розряду ЄТС  та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету.

Проте проект постанови був відкликаний на засіданні Кабінету Міністрів України 23 січня 2013 року.

У зв'язку з цим на даний час базовий посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС залишається у розмірі, який був у грудні 2012 року — 839 грн., а працівникам 1 2 тарифного розряду має здійснюватись доплата до розміру мінімальної заробітної плати — 1147 гривень.

Одночасно повідомляємо, що за інформацією Мінфіну (лист від 29.01.2013 № 31-07240-03-5/2649) встановлення з 1 квітня посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, затвердженої Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету у сумі понад 39 млрд. гривень.

Реальні джерела покриття таких видатків відсутні. Відсутність додаткових ресурсів на забезпечення вказаного підвищення призведе до таких негативних наслідків як розбалансування бюджетів усіх рівнів, виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, відправлення працівників у примусові відпустки за власний рахунок або скорочення чисельності тощо, що викличе ще більшу напругу у суспільстві.

Тому до питання встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС необхідно підходити виважено з урахуванням реальних можливостей бюджетів усіх рівнів на забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ з урахуванням всіх обов'язкових виплат.

Сподіваємось на взаєморозуміння та конструктивну співпрацю у вирішенні питання підвищення заробітної плати та соціального захисту працівників бюджетної сфери.

Заступник Міністра —
керівник апарату                                                                                 В. Коломієць

12 квітня 2013 р.