22 жовтня 2015 р.

Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

На виконання вимог абзацу другого пункту 34 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 №439), Міністерство соціальної політики України наказом від 21.10.2015 №1022 затвердило приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.


                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                        Наказ Міністерства
                                                                                                        соціальної політики України
                                                                                                        21.10.2015 № 1022

ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування


І. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття

1. Особа працювала на підприємстві з 2007 року та була звільнена 15 червня 2015 року. Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 24 липня 2015 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) (далі — розрахунковий період) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної), а саме з липня 2014 року по червень 2015 року.